Grup d’Economia i Societat

A la primavera de 2013, el Grup d’Economia i Societat de l’Institut d’Estudis Eivissencs reprèn la seua activitat, amb la intenció de reflexionar sobre la situació del sistema socioeconòmic, fent èmfasi a l’entorn d’Eivissa i Formentera.

L’objectiu primer és arreplegar, en un fòrum comú i lliure, tots els socis de l’Institut amb inquietuds sobre l’evolució actual i futura de la nostra societat, la qual es troba immersa en un profunda crisi econòmica però, i el que ens sembla més important, també en crisi de valors compartits i objectius comuns. Sembla que ens manca un horitzó al qual dirigir-nos com a comunitat de persones identificades amb un territori i una cultura pròpies. Es tracta, doncs, d’impulsar una mirada nova sobre aquests assumptes de gran importància.

Desitjam que aquesta iniciativa sorgida en la nostra societat civil serveixi per a dinamitzar les propostes alternatives a una situació socioeconòmica farcida d’incerteses.


“El Curs Eivissenc de Cultura examina el vínculo entre sociedad y economía” (Diario de Ibiza, 15/11/2013)