Fes-te’n soci

Quota ordinària: 60 euros anuals.
Joves fins a 25 anys: 30 euros anuals.
La quota es fracciona en dos terminis, un abans de mitjan any i un abans d’acabar-lo.

Avantatges:
– 25% de descompte en llibres publicats o a la venda a l’IEE.
– Revista Eivissa i almanac El Pitiús gratuïts.
– Dret a participar en les activitats de l’IEE.
– Dret a formar part dels grups de treball.

A més de satisfer les quotes, i independentment que es sigui soci o no, es poden fer donatius per ajudar a finançar les activitats de l’Institut. Hi ha dues fórmules:
• Donatiu puntual, només cal fer un ingrés al compte de l’IEE (IBAN: ES03 2100 0056 1102 0035 1072) identificant-se amb nom i DNI o CIF.
• Quota de soci augmentada. Es pot sollicitar (i revocar quan es vulgui) que, juntament amb la quota de soci ordinària, cada any s’apliqui una quota per import superior.

DEDUCCIONS FISCALS

L’IEE està declarat Entitat d’Utilitat Pública. D’acord amb la Llei, els donatius fets a aquestes entitats pura i simplement amb caràcter irrevocable són deduïbles en la quota de l’IRPF i de l’Impost sobre Societats.

En el cas de l’IEE, els donatius (incloent les quotes augmentades) que es facin, tant per part dels socis com d’altres persones o entitats, donen dret a deduir un 25% en la quota de l’IRPF (35% en la quota de l’Impost de Societats en el cas de persones jurídiques). L’IEE ha informarà anualment a l’AEAT dels donatius rebuts i lliurarà un certificat als donants.

Pel que fa a les quotes normals de soci, no es pot aplicar la deducció fiscal, atès que donen dret a unes contraprestacions de contingut econòmic (recepció gratuïta de la revista EIVISSA i de l’almanac EL PITIÚS, i descompte d’un 25% en els llibres adquirits a l’Institut), en aplicació de l’article 17, 1, B de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats no Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge.

Envieu un correu electrònic a info@estudiseivissencs.cat amb la següent informació:

Nom i llinatges
Correu electrònic
DNI
Lloc de naixement (opcional)
Data de naixement
Domicili
Població
Codi postal
Telèfon
Entitat bancària
Núm de compte (20 dígits)