deduïble

25%

quota IRPF

deduïble

35%

quota ISPJ

Deduccions Fiscals

L’IEE està declarat Entitat d’Utilitat Pública. D’acord amb la Llei, els donatius fets a aquestes entitats pura i simplement amb caràcter irrevocable són deduïbles en la quota de l’IRPF i de l’Impost sobre Societats.

En el cas de l’IEE, els donatius (incloent les quotes augmentades) que es facin, tant per part dels socis com d’altres persones o entitats, donen dret a deduir un 25% en la quota de l’IRPF (35% en la quota de l’Impost de Societats en el cas de persones jurídiques). L’IEE informarà anualment a l’AEAT dels donatius rebuts i lliurarà un certificat als donants.

Pel que fa a les quotes normals de soci, no es pot aplicar la deducció fiscal, atès que donen dret a unes contraprestacions de contingut econòmic (recepció gratuïta de la revista Eivissa i de l’almanac El Pitiús, i descompte d’un 25% en els llibres adquirits a l’Institut), en aplicació de l’article 17, 1, B de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats no Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge.

0
La teva cistella
Desplaça cap amunt